Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
PROJEKT SYSTEMOWY
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milejewie


realizuje projekt systemowy

"Od aktywnej integracji do samorealizacji"

współfinansowany przy wsparciu 
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"
Działania 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;
Poddziałania 7. 1. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych 
lub nieaktywnych zawodowo,
będących w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata),
zamieszkałych na terenie gminy Milejewo
oraz korzystających z pomocy społecznej.

Celem projektu jest przede wszystkim zmiana postaw uczestników, głównie bierne bezrobocie, marazm, uzależnienie od świadczeń GOPS na postawę aktywną poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach, rozmowach, spotkaniach integracyjnych, wyjazdach, imprezach itp. W działaniach projektowych zastosowano różne formy aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej.

W ramach projektu realizowany jest również
 Program Aktywności Lokalnej "PAL".

Uczestnikami PAL są głównie rodziny korzystające z pomocy i świadczeń GOPS w Milejewie lub wymagające takiej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.


Informacje na temat projektu dostępne są:

w Biurze Projektowym 
(siedziba GOPS Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo)

u Pracowników Socjalnych oraz Koordynatora Projektu
nr tel. (55) 231 12 93
nr kom. 0 508 330 164
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

na stronie internetowej Ośrodka
www.milejewo.ops.pl
 
na stronie BIP Ośrodka
www.bip.milejewo.ops.pl

Zespół realizujący projekt:
 
Koordynator projektu – Weronika Felkiewicz
Pracownik socjalny ds. aktywnej integracji – Małgorzata Różańska
Pracownik socjalny – Barbara Szpara
Pracownik socjalny – Karolina Pinkiewicz
Pracownik socjalny - Ilona Podborowska
Główna Księgowa – Danuta Bielska
Specjalista ds. zamówień publicznych – Krzysztof Szumała