Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
II edycja 2010

Znając skalę problemów społecznych, kolejność ich rozwiązywania,
posiadając odpowiednie doświadczenie oraz bazę techniczną, poprzez
przystąpienie do realizacji projektu oraz jego kontynuację chcieliśmy
odpowiedzieć na autentyczną poptrzebę mieszkańców Gminy Milejewo.


Zmienić bierne bezrobocie, marazm, uzależnienie od świadczeń GOPS
na aktywną postawę i samoinicjatywę.


Analiza oraz diagnoza problemów społecznych na terenie naszej
Gminy wskazała, że ważne było uwzględnienie w projekcie
nie tylko Grupy Docelowej, ale również otoczenia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.