Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenia o naborze


Oferta pracy z dnia 30.09.2019 r

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Milejewie

ogłasza  nabór na stanowisko urzędnicze:

aspirant pracy socjalnej

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Forma  zatrudnienia:  umowa  o  pracę  - pełen wymiar czasu pracy

ogloszenie-o-naborze-1.pdf

 Aktualizacja oferty pracy z dnia 14.02.2018 r.

Przedłużenie naboru do 14.03.2018


Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Milejewie

ogłasza  nabór na stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. administracyjno-biurowych

 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Forma  zatrudnienia:  umowa  o  pracę  - 3/4 etatu


umowa do pobrania w linku poniżej

         Umowa o pracę 14.02.2018Aktualizacja oferty pracy z dnia 15.11.2017 rWydłużenie terminu naboru ofert na stanowisko - asystent rodziny


Termin składania ofert 

29 listopada 2017 r. do godz. 13.00

Szczegóły
Oferta pracy z dnia 06.11.2017 r
Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Milejewie

ogłasza  nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w  Kamienniku Wielkim 10.

Forma  zatrudnienia:  umowa  o  pracę  - 1 etat

Zatrudnienie:  od  15.12.2017 r.


 

 

Termin składania ofert 

20 listopada 2017 r. do godz. 14.00


Szczegóły


 Oferta pracy z dnia 26.10.2017 r

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie ogłasza nabór na stanowisko “ASYSTENTA RODZINY”


Szczegóły


Kwestionariusz osobowy


Termin składania ofert 

29 listopada 2017 r. do godz. 14.00
Oferta pracy z dnia 1.04.2016 r

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie ogłasza nabór na stanowisko “ASYSTENTA RODZINY”
(zatrudnienie na czas zastępstwa)


Szczegóły 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU

         W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE

        ul. Elbląska 47  ,82-316 Milejewo

 

 

            na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Programu” Rodzina 500+” 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze została wybrana kandydatka

 

Dorota Sławska-Błaszkiewicz 

   Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

Na ogłoszenie o naborze na wyżej wymienione stanowisko odpowiedziało 16 kandydatek. 

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji wymagania niezbędne zostały spełnione przez trzy kandydatki.

 

Dalsza procedura naboru:

 

-do testu kwalifikacyjnego przystąpiły trzy kandydatki

-w rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczyły dwie kandydatki .

 

Kandydatka Dorota Sławska-Błaszkiewicz uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów. 

                      Posiadane wykształcenie oraz dobra znajomość określonych w ogłoszeniu zagadnień oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdaniem Komisji osoba ta spełnia wymagania związane z pracą na stanowisku ds. obsługi Programu ”Rodzina 500+”.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji 

                                                                                        Krzysztof Szumała 

 

Milejewo, dnia 11 marca 2016 roku

 Oferta pracy z dnia 18.02.2016 r

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds. obsługi programu „Rodzina 500+”

SzczegółyOferta pracy z dnia 16.02.2016 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie zatrudni „ASYSTENTA RODZINY”
na czas zastępstwa od dnia 01 marca 2016 roku.


Szczegóły
Oferta pracy z dnia 15.04.2013 r
Informacja o wynikach naboru z dnia 27. 05. 2011 r.Ogłoszenie o wynikach naboru na specjalistów w ramach umowy zlecenie


           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie w związku z
           realizacją projektu systemowego pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji"
           współfinansowanego przez Unię Europejską z EuropejskiegoFunduszu            
           Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłasza
           wyniki naboru na specjalistów w ramach umowy zlecenia na realizację zadania
           "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
           na stanowiska:


           1. pedagog

           2. socjoterapeuta


Informacja o wynikach naboru z dnia 26. 04. 2011 r.Ogłoszenie o wynikach naboru na specjalistów w ramach umowy zlecenie


           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie w związku z
           realizacją projektu systemowego pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji"
           współfinansowanego przez Unię Europejską z EuropejskiegoFunduszu            
           Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłasza
           wyniki naboru na specjalistów w ramach umowy zlecenia na realizację zadania
           "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
           na stanowiska:


             1. psycholog

             2.doradca zawodowy
oferta pracy z dnia 15.04.2013 r.Oferty pracy z dnia 01. 04. 2011 r.

 
 

Ogłoszenie o naborze specjalistów w ramach umowy zlecenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie w związku z realizacją projektu systemowego      
pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza nabór specjalistów w ramach umowy zlecenia na realizację zadania:"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
na stanowiska:

  1. doradca zawodowy,
  2. psycholog,
  3. pedagog,
  4. socjoterapeuta/socjoterapeutka

Wersja PDF

Oferty pracy

 Oferta pracy z dnia 20. 05. 2010 r.


1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w ramach umowy o pracę


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie, w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłasza drugi otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Pracownik socjalny


 


Ogłoszenie o wynikach naboru z dnia 18. 05. 2010 roku


1. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Pracownik socjalny - nabór nie rozstrzygnięty

2. Ogłoszenie o wynikach naboru na specjalistów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłasza wyniki naboru na specjalistów w ramach umowy zlecenia na realizację zadania "rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" na stanowiska:

Doradca zawodowy - Pani Słomkowska Justyna

Psycholog - Pani Konarczak Paulina

Pedagog - Pani Słomkowska Justyna

 Oferty pracy z dnia 28. 04. 2010 r.:


1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w ramach umowy o pracę

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Od aktywnej integracji do samorealizacji" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 

  1. pracownik socjalny,
2. Ogłoszenie o naborze specjalistów w ramach umowy zlecenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie w związku z realizacją projektu systemowego pt. 'Od aktywnej integracji do samorealizacji" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza nabór specjalistów w ramach umowy zlecenia na realizację zadania:"rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" na stanowiska: doradca zawodowy, psycholog, pedagog socjoterapeuta
  1. specjaliści (doradca zawodowy, psycholog, pedagog socjoterapeuta)