Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Bezdomność
Infolinia na pomoc bezdomnym - 0 800 170 010 

- informacje na temat schronisk i miejsc noclegowych
- jadłodajnie oraz punkty udzielania pomocy rzeczowej,
  żywnościowej, finansowej, prawnej i medycznej
- poradnictwo

Dom dla Bezdomnych
im św. Brata Alberta
ul. Nowodworska 49
82-300 Elbląg
tel. + 48 552326960