Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Przemoc

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę
sił działanie przeciw członkowi rodziny naruszające prawa
i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

       1.  JEST INTENCJONALNA
             Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na
             celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
       2.   SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
             W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
             Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
       3.   NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

             Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe
             prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności,
             szacunku itd.)
       4.   POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
             Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.
             Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą
             zdolność do samoobrony.


Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie:

Niebieska Linia 0 801 120 002

Instytucje udzielające wsparcia w powiecie elbląskim:

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji
i Aktywizacji Społecznej
ul. Franciszka Stefczyka 7-8/6, 6a, 7
82-300 Elbląg
tel. fax (55) 642-44-25

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Hostel dla Matki z Dziećmi Chroniącymi się
przed przemocą przy towarzystwie pomocy
"Dajemy Szansę"
ul. Nowodworska 49
82-300 Elbląg
tel. +48 552324260
placówka całodobowa

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży
ul. Nowodworska 49
82-300 Elbląg
tel. +48 552338079

Zespół Poradnictwa Rodzinnego (poradnictwo rodzinne, pomoc ofiarom przemocy)
ul. Komeńskiego 40
82-300 Elbląg
tel. (55) 233 71 43,  233 62 82


CYBERPRZEMOC

www.dyzurnet.pl

Przyjmuje zgłoszenia o nielegalnych treściach w Internecie np. pornografia
z udziałem dzieci lub treści skierowane przeciwko dziecku, a także trści ksenofobiczne
i rasistowskie. Analizuje treści wskazane przez użytkowników, wykonuje dokumentacje
techniczną, przyesyła informacje do policji, prokuratury, administratorów serwisów
internetowych, czy też zagranicznych punktów kontaktowych.
Nielegalne treści znalezione w Internecie można zgłaszać do Dyzurnet.pl za pomocą:
        1. Formularza na stronie www.dyzurnet.pl
        2. Nagrywając wiadomość pod numerem 0801 615 005

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podejrzewasz, że zostało złamane prawo, to pod żadnym pozorem nie działaj na własną rękę,
tylko jak najszybciej powiadom policję. Nie usuwaj dowodów przestępstwa- nawet jeśli będzie
to wulgarny lub nieprzyjemny list, bądź inny plik.

Dyrektor lub pedagog szkolny
Zadaniem szkoły jest podjęcie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia
cyberprzemocy zgodnie z przyjętymi procedurami.

www. nospam-pl.net
Jest to witryna wskazująca jak postapić w przypadku zetknięcia się ze spamem, rozszerzająca
informacje o spamie, metodach ograniczania.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jeśli Twoje dziecko trafiło na niewłaściwe treści, a Ty nie wiesz, jak z nim rozmawiać i co zrobić,
skontaktuj się z Helpline.org.pl: zadzwoń pod bezpłatny numer 800100100 lub napisz na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon komórkowy
Zanotuj i zachowaj numer IMEI telefonu (powinien znajdować się na pudełku i zgadzać się z tym,
który można sprawdzić wybierając z klawiatury kod- *#06#.
W przypadku kradzieży policja w porozumieniu z operatorami sieci powinna zablokować
telefon posiadający podany numer IMEI.