Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
DOBRY START

1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061).

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje jednorazowo w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać:

  1. od 1 lipca do 30 listopada br. online przez stronę http://www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną,

  2. od 1 sierpnia do 30 listopada br. drogą tradycyjną ( w formie papierowej).

Formularze wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry Start” dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie, ul. Elbląska 47.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się. Program nie obejmuje dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Świadczenie dobry start nie przysługuje dla dzieci, które uczęszczają do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Szczegółowe informacje dot. warunków realizacji programu „Dobry Start” oraz wzory wniosków wraz z załącznikiem do wniosku dostępne będą na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart