Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Ważne numeryKomenda  Miejska Policji w Elblągu
ul. Tysiąclecia 3
82-300 Elbląg
tel. (55) 230 15 50 ; 997, 112  fax 55 230 15 58
 

Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Elblągu
ul. Pułkownika Dąbka 8-12   82-300 Elbląg
tel. (055) 611-27-76

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
 ul. Królewiecka 146  82-300 Elbląg
tel: 55 239-59-00

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
Delegatura w Elblągu

ul. Bema 18    82-300 Elbląg

tel.55 235-45-88  fax 55 235-44-76
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU
ul. Komeńskiego 40  82-300 Elbląg
tel. (055) 233-62-82
fax (055) 233-62-82


Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ul. Saperów 24  82-300 Elbląg

tel.55 237 67 00   fax 55 237 67 99

 


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

www.bieskalinia.pl
0 801 12-00-02 (płatny pierwszy impuls)
Prawnik: poniedziałek i wtorek 17.00-21.00
pod numerem telefonu 0-22/ 666 28 50.
 Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 m. 19, Warszawa, tel. 652-01-17, 622-25-17
http://free.ngo.pl/temida
poniedziałek, środa, czwartek 9.00-17.00
wtorek 9.00-19.00
piątek 9.00-16.00
telefon dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 621-35-37
poniedziałek-piątek 10.00-15.00
czwartek 11.00-16.00 - porady prawne
Pomoc prawna i psychologiczna: doradztwo, pisanie pism procesowych, asystowanie przy kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Centrum Dziecka i Rodziny
Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59, Warszawa
tel. 616-02-68, 616-03-14
poniedziałek – czwartek 9.00-18.00, piątek 9.00 – 17.00
Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych.

Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, Warszawa
tel. 826-14-34, 826-88-62
www.fdn.pl
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna dla dzieci – ofiar przestępstw.