Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
PODPROGRAM 2015Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 8.02.2016 w godz. 8:30 do 14:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
     Do końca kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych
     Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, kawę zbożową, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
   Prócz wsparcia żywnościowego,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie realizować będzie cykliczne działania, tj.:
1) zajęcia pn. Gospodarowanie posiadanymi środkami pieniężnymi dla podopiecznych zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
2)  wigilia dla osób starszych oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.              O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
     Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego                            w organizacji.
     Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie objął wsparciem żywnościowym 371 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania promujące projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków EFS pt. „Od aktywnej integracji do samorealizacji”. Projekt adresowany był do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Milejewo, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Wsparciem w ramach projektu zostały objęte również osoby młode niepełnosprawne. Uczestnicy projektu posiadają duży potencjał, jednak często nie zdają sobie z tego sprawy, nie wierzą we własne siły i możliwości. Udział w projekcie miał uświadomić, że są wartościowymi ludźmi i mogą mieć pozytywny wpływ na życie swoje i innych. Udział w projekcie miał również służyć zwiększeniu motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej, zmiany dotychczasowego sposobu życia.


PO PŻ 2015 - Harmonogram Działań Towarzyszących
HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM POPŻ 2015


               

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,
że dnia 8.01.2016 w godz. 8:30 do 14:00
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 
do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.


Dnia 24.11.2015r. o godz. 11:00 odbędą się warsztaty dietetyczne i edukacji ekonomicznej dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie.
 Warsztaty odbędą się w Urzędzie Gminy Milejewo, ul. Elbląskiej 37, 28-316 Milejewo.
 Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015.
Podczas warsztatów podopieczni  będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych.

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,
że dnia 24.11.2015 w godz. 8:30 do 14:00
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 
do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,
że dnia 12.10.2015 w godz. 8:30 do 14:00
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 
do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.


 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,
że dnia 16.09.2015 w godz. 8:30 do 14:00
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 
do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.