Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Podprogram 2017

 


 


 


 

PODPROGRAM 2017 – efekty

 

 

1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2.   Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

·         warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

·         mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

·         cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

·         tłuszcze (olej rzepakowy),

·         dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

 

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 405 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 

 

- 20,34000 ton żywności;

 

 

- 2000 paczek żywnościowych;

 

 

- 0 posiłków;

 

 

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 405 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 

 

• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 17 uczestników

 

 

• Żywieniowe – 1 spotkanie dla 15 uczestników

 

 

• Kulinarne - 2 spotkania dla 17 uczestników

 

 

• Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników

 

  

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 29.05.2018 r. w godz. 8:30 do 15:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,
że dnia 18 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00
w siedzibie UG Milejewo (sala nr 15)
zorganizowane zostaną warsztaty edukacji ekonomicznej, 
          
do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy :)

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

                                                          • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,

                                                          • Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
                                                      Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

 

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

                                                          • poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,

                                                          • zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,
                                                    • zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego.


UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE
DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ 
TJ. DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.


                        Liczymy na Państwa obecność !!!
 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 19.02.2018 r. w godz. 8:30 do 15:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 05.02.2018 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

 

 


 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 14.12.2017 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

 

 

 


 

Dnia 4.12.2017 o godz. 9:00 odbędą się warsztaty kulinarne "Jesienne smaki"- dla 1 grupy,
o godz. 11:30 warsztaty kulinarne "Jesienne smaki" - dla 2 grupy.

Warsztaty odbędą się w remizie OSP, ul. Elbląska 24, 82-316 Milejewo.

prowadzący: Maciej Maciejewski

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

   Przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości,

   Tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowych produktów,

   Uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu,

   Przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

   Poznanie roli sezonowych produktów w codziennej diecie,

   Zdobycie wiedzy się jak tworzyć niskobudżetowe dania z wykorzystaniem produktów sezonowych,

   Poznanie przepisów z wykorzystaniem produktów sezonowych,

   Urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ i z zachowaniem zasad sezonowości.

 


UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ. DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 23.10.2017 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Olsztynie [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.    Sposób kwalifikacji:

·                     OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

·                     OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

·                     OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

1.                  Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

2.                  Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

1.                  groszek z marchewką 4 kg,

2.                  fasola biała 4 kg,

3.                  koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

4.                  buraczki wiórki 1,05 kg,

5.                  powidła śliwkowe 1,5 kg,

6.                  makaron jajeczny 4,5 kg,      

7.                  makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

8.                  ryż biały 4 kg,

9.                  kasza gryczana 2 kg,

10.               herbatniki maślane 0,6 kg,

11.               mleko UHT 7 l,

12.               ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

13.               gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

14.               szynka drobiowa 3 kg,

15.               szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

16.               pasztet wieprzowy 0,64 kg,

17.               filet z makreli w oleju 1,7 kg,

18.               cukier biały 4 kg,

19.               olej rzepakowy 4 l;   

3.                  Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.                  W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

5.                  W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

6.                  Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

·                     warsztaty kulinarne; 

·                     warsztaty edukacji ekonomicznej;

·                     warsztaty dietetyczne;

·                     warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

·                     włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

·                     grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

·                     pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

·                     pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

·                     wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 
 

PO PŻ 2017- Harmonogram Działań Towarzyszących

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-20120
PODPROGRAM POPŻ 2017


L.P.

DATA

TYTUŁ WARSZTATU

GODZINA

NAZWA ORGANIZACJI (OPL)

MIEJSCE WARSZTATÓW

OSOBA PROWADZĄCA

1.

 

04.12.2017

Warsztat kulinarny „Jesienne smaki”

9:00

Bank Żywności w Olsztynie

Remiza OSP w Milejewie

Maciej Maciejewski

2.

04.12.2017

 

Warsztat kulinarny „Jesienne smaki”

11:30

Bank Żywności w Olsztynie

Remiza OSP w Milejewie

Maciej Maciejewski

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.