Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Podprogram 2019

 

PODPROGRAM 2019 – efekty
    1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie z terenu województwa warmińsko - mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
    2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
    • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
    • skrobiowe (makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
    • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
    • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy),
    • cukier (cukier biały),
    • tłuszcze (olej rzepakowy),
    • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 376 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 19,75800 ton żywności;
o 1200 paczek żywnościowych;
o 0 posiłków;
4. W ramach Podprogramu 2019 dla 52 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
                    ◦ edukacji finansowej - 0 spotkań dla  0 uczestników
                    ◦ żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 10 uczestników
                    ◦ Kulinarnych - 2 spotkania dla 12 uczestników
                    ◦ Niemarnowania żywności - 1 spotkanie dla 10 uczestników
                    ◦ Innych działań aktywizujących - 1 spotkanie dla 20 uczestników
Dnia 13.08.2020 r. odbędą się warsztaty kulinarne "Wykorzystuję - nie marnuję czyli zero waste w kuchni"

 

grupa 1: godz. 12:00

grupa 2: godz. 13:30

Warsztaty odbędą się w remizie OSP, ul. Elbląska 24, 82-316 Milejewo.


Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,

Poznanie sposobów na komponowanie wartościowych posiłków z wykorzystaniem produktów często marnowanych

Poznanie sposobów na ograniczenie marnowania żywności w kuchni

 

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych w kuchni,

zdobędą informację nt. wykorzystania produktów spożywczych by zapobiec ich marnowaniu,

zdobędą umiejętności komponowania posiłków z często marnowanych produktów spożywczych,

zdobędą informacje na temat wykorzystania resztek produktów


UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ. DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 05.03.2020  r. w godz. 8:30 do 14:00 oraz

06.03.2020 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 06.02.2020  r. w godz. 8:30 do 14:00 oraz

07.02.2020 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

 

Tożsamość administratora i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Milejewie.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi, tj. do udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Źródło i kategorie przetwarzanych danych

Pani / Pana dane zostały przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych:

- imię i nazwisko,

- dochód osoby/rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, wiek,

- przynależność do grupy docelowej Programu, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby

- powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa tj. innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.

 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86.

 

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi.