Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Podprogram 2016

PODPROGRAM 2016 – efekty

 

1.     W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 6 kg,  ryż biały 6 kg, herbatniki 2,4 kg, mleko UHT 11 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,8 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,6 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 5,1 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3,3 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 5 kg, olej rzepakowy 5 l.

2.     Pomoc żywnościowa trafiła do 389 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3.     Wydaliśmy osobom potrzebującym:

·         23,0461 ton żywności;

·         1905 paczek żywnościowych;

·         0 posiłków;

 

4.     W ramach Podprogramu 2016 osoby korzystające z pomocy żywnościowej miały możliwość wzięcia udziału w działaniach towarzyszących zorganizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie. W ramach tych działań przeprowadzono warsztaty edukacyjne, tj. warsztaty kulinarne „Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktu”, dietetyczne „Jedz z głową” i edukacji ekonomicznej „Oszczędzanie w domu”.

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 18.05.2017 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.


 

 

 


 

 

Dnia 22.05.2017 r. o godz. 10:30 odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej "Gospodarowanie budżetem domowym" dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.
Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

   Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,

   Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,

   Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

   poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,

   zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,

   zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego.PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 12.04.2017 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 16.03.2017 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.


 Dnia 22.02.2017 r. o godz. 10:00  odbędzie się warsztat kulinarny "Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów" - dla 1 grupy


prowadzący: Maciej Maciejewski

Warsztat odbędzie się w świetlicy w Pomorskiej Wsi 40, 82-316 Milejewo.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

   Przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości,

   Tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowych produktów,

   Uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu,

   Przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

   Poznanie roli sezonowych produktów w codziennej diecie,

   Zdobycie wiedzy się jak tworzyć niskobudżetowe dania z wykorzystaniem produktów sezonowych,

   Poznanie przepisów z wykorzystaniem produktów sezonowych,

   Urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ i z zachowaniem zasad sezonowości.


UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ
TJ.  DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 02.02.2017 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

 


 

Zmiana wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2016.

            Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

                              – 1268,00 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej

                              – 1028,00 zł (netto) dla osoby w rodzinie


 
 Film informacyjny dot. POPŻ 2014-2020

 

 

Dnia 17.11.2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się warsztat kulinarny "Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów" dla 1 grupy, o godz. 13:00 warsztat kulinarny "Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów" dla 2 grupy.


Warsztaty odbędą się w remizie OSP, ul. Elbląska 24, 82-316 Milejewo.

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

   Przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości,

   Tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowych produktów,

   Uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu,

   Przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

   Poznanie roli sezonowych produktów w codziennej diecie,

   Zdobycie wiedzy się jak tworzyć niskobudżetowe dania z wykorzystaniem produktów sezonowych,

   Poznanie przepisów z wykorzystaniem produktów sezonowych,

   Urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ i z zachowaniem zasad sezonowości.

 

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.


 

 
Dnia 13.10.2016 r. o godz. 12:30 odbędą się warsztaty dietetyczne o tematyce „Jedz z głową” dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ
 Warsztaty odbędą się w Urzędzie Gminy Milejewo, ul. Elbląskiej 47, 82-316 Milejewo.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

   Przedstawienie piramidy żywienia jako narzędzia ułatwiającego komponowanie jadłospisu,

   Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,

   Przedstawienie zasad czytania etykiet,

   Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

   poznają piramidę żywienia ułatwiającą komponowanie prawidłowego jadłospisu,

   zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,

   poznają zasady czytania etykiet,

   zdobędą umiejętności wyboru zdrowszych produktów w sklepie,

   poznają zwartość różnych substancji w produktach spożywczych.


 Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 14.10.2016 w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie, realizować będzie cykliczne działania: wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, spotkania związane z przeciwdziałaniem przemocy.  Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie objął wsparciem żywnościowym 385 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania:

1) zajęcia pn. Gospodarowanie posiadanymi środkami pieniężnymi dla podopiecznych zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);

2) wigilia dla osób starszych oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

 


 
 

PO PŻ 2016 - Harmonogram Działań Towarzyszących

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-20120
PODPROGRAM POPŻ 2016

 

 
 
 
 

L.P.

DATA

TYTUŁ WARSZTATU

GODZINA

NAZWA ORGANIZACJI (OPL)

MIEJSCE WARSZTATÓW

OSOBA PROWADZĄCA

1.

 
13.10.2016

 

Warsztat dietetyczny "Jedz z głową"

 

12:30

 

Bank Żywności w Olsztynie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie

 

Anna Brykała

2.

17.11.2016

 

Warsztat kulinarny "Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów"

 

10.00

 

Bank Żywności w Olsztynie

 

remiza OSP w Milejewie

 

Maciej Maciejewski

3.

 

17.11.2016

 

Warsztat kulinarny "Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów"

 

13.00

 

Bank Żywności w Olsztynie

 

remiza OSP w Milejewie

 

Maciej Maciejewski

4.

 

22.02.2017

 

Warsztat kulinarny "Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów"

 

10.00

 

Bank Żywności w Olsztynie

 

świetlica w Pomorskiej Wsi

 

Maciej Maciejewski

5.

 

22.05.2017

 

Warsztat edukacji ekonomicznej "Gospodarowanie budżetem domowym"

 

10.30

 

Bank Żywności w Olsztynie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie

 

Justyna Staszkiewicz

 

 

  

 

     

           

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje, że od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

         Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane
znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy                        o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

         Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

         W tym okresie każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma                w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała konserwowa, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami,  filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały i olej rzepakowy.