Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Pomoc Żywnościowa

 


PODPROGRAM 2018 – efekty

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie z terenu województwa
Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie
realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram
2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, którego celem było
zapewnienie najuboższym mieszkańcom
Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach
środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

      Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

      warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat
pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

      skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy,
ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

      mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

      mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy,
kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

      cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

      tłuszcze (olej rzepakowy),

      dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 408 osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 21,64000  ton żywności;

-1600 paczek żywnościowych;

- 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 408 osób korzystających z pomocy żywnościowej
przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 0 spotkań dla 0 uczestników

• Żywieniowe - 2 spotkania dla 26 uczestników

• Kulinarne - 2 spotkania dla 10 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 14.05.2019 r. w godz. 8:30 do 14:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 13.03.2019 r. w godz. 8:30 do 15:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie. 

Dnia 14.02.2019 o godz. 10:00 odbędą się warsztaty dietetyczne

Fakty i mity żywieniowe „ - dla 1 grupy,

o godz.
11:30 warsztaty dietetyczne „

Zdrowe żywienie od A do Z „
- dla 2 grupy.

Warsztaty odbędą się w siedzibie UG ( sala nr 4 ).

 

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,

 • Poznanie sposobów na komponowanie wartościowego jadłospisu,

 • Obalenie mitów żywieniowych,

 • Przedstawienie podstawowych zasad zdrowego odżywiania w zależności od stanu zdrowia.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,

 • zdobędą informację nt. prawd i mitów żywieniowych,

 • zdobędą umiejętności komponowania zbilansowanych posiłków,

 • poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia w zależności od stanu zdrowia.

 

UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ.  DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 15.01.2019 r. w godz. 8:30 do 14:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.


 
Dnia 17.12.2018 o godz. 8:00 odbędą się warsztaty kulinarne "Śniadania kuchni francuskiej"- dla 1 grupy,

o godz.
9:00 warsztaty kulinarne "Śniadania kuchni francuskiej" - dla 2 grupy.


Warsztaty odbędą się w remizie OSP, ul. Elbląska 24, 82-316 Milejewo.

prowadzący: Maciej Maciejewski

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • Przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości,

 • Tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowych produktów,

 • Uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu,

 • Przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • Poznanie roli sezonowych produktów w codziennej diecie,

 • Zdobycie wiedzy się jak tworzyć niskobudżetowe dania z wykorzystaniem produktów sezonowych,

 • Poznanie przepisów z wykorzystaniem produktów sezonowych,

 • Urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ i z zachowaniem zasad sezonowości.

  UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ.  DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.

Liczymy na Państwa obecność !

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 10.12.2018 r. w godz. 8:30 do 14:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.


 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 19.11.2018 r. w godz. 8:30 do 14:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Olsztynie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

  1. Artykuły warzywne i owocowe:

   1. groszek z marchewką 3,6 kg,

   2. fasola biała 3,6 kg,

   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

   4. buraczki wiórki 1,05 kg,

   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,

 2. Artykuły skrobiowe:

   1. makaron jajeczny 4,5 kg,

   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

   3. ryż biały 3 kg,

   4. kasza gryczana 1,5 kg,

   5. herbatniki maślane 0,8 kg,

 3. Artykuły mleczne:

   1. mleko UHT 7 l,

   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

 4. Artykuły mięsne:

   1. szynka drobiowa 3 kg,

   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,

   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,

 5. Cukier

   1. cukier biały 4 kg,

   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

 6. Tłuszcze

   1. olej rzepakowy 4 l,

 7. Dania gotowe

   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.