Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja dotycząca wydawania paczek żywnościowychGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 19.11.2018 r. w godz. 8:30 do 14:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.